O nas

Deti v škôlke

 

Súkromná materska škola v Čachticiach!


Nástup Vášho dieťaťa do materskej školy môže byť často stresujúcim zážitkom tak pre rodiča, ako aj pre samotného potomka. Zo strany rodiča sa preto vyžaduje detailná príprava a zorganizovanie času tak, aby dieťa pociťovalo iba minimálne zmeny a z domu odchádzalo v maximálnej duševnej pohode.
O to plynulejší bude pre dieťa priebeh nástupu do materskej školy a priebeh privyknutia na nové prostredie.

Je všeobecne známe, že dieťa je pripravené na nástup na predprimárne vzdelávanie po dosiahnutí tretieho roku života. Dozrievanie však prebieha
u každého dieťaťa individuálne, preto je nutné zvážiť situáciu a objektívne zhodnotiť, či je dieťa schopné tráviť celodenný pobyt v prostredí cudzích ľudí.
V prípade, že neviete situáciu objektívne zhodnotiť alebo si nie ste istí správnosťou Vášho rozhodnutia, odporúča sa navštíviť psychológa a požiadať o zhodnotenie problému a prípadné rady, ako postupovať ďalej.

 

Súkromná materská škola so sídlom V Čachticiach ponúka program predprimárneho vzdelávania pre deti v predškolskom veku z Čachtíc a okolia.
Profesionálne zaškolený personál sa postará o individuálny prístup ku každému dieťaťu, pripraví dieťa na ďalšie vzdelávanie a pomôže mu zaradiť sa do kolektívu a naučiť sa spolupracovať.

Súčasťou našej výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti predškolského veku je školský vzdelávací program Macko Škôlkár. Organizujeme taktiež prázdninové projekty typu Dobrodružné leto, prípadne dobrovoľné krúžky, akými sú hra na flaute, krúžok anglického jazyka alebo tanečný krúžok.

Naša materská škola ponúka Vašim deťom priestor pre vzdelávanie už od roku 1994 a počas tejto doby sa nám podarilo nadviazať priateľské a ústretové vzťahy s rodinnými príslušníkmi, čoho dôkazom sú početné rodinné a školské akcie a projekty, ktoré sa tešia veľkému záujmu a úspechu.