Časopis

Maskot

 

Macko škôlkár XVIII. číslo 2


Opäť je tu najkrajšia časť roka, prichádzajú Vianoce, na ktoré sa už určite všetci tešíme. Je to čas, keď je rodina spolu a spoločne trávi sviatoční chvíle. Na Vianoce sa najviac tešia deti. S napätím očakávajú, či im Ježiško prinesie darčeky, ktoré mu napísali do listu, majú najúprimnejšiu radosť zo stromčeka a z celej magickej atmosféry, ktorú im počas týchto dní vytvoria rodičia. Tie najmenšie dokonca milujú vianočné prípravy, cítia sa totiž pri nich dôležito, lebo aj oni môžu prispieť rukou k dielu. Tento rok však majú Vianoce celkom inú atmosféru. Celý rok 2020 sa nesie v znamení neistoty, strachu o svojich blízkych, zároveň nemôžeme plánovať takmer žiadne spoločné akcie, ktoré tak veľmi prispievajú ku kolektívnemu prežívaniu každého sviatku.

Čítaj viac